Přeskočit na navigaci

Ekonomické systémy

THINline » Informační systémy » Ekonomické systémy

Ekonomické a komunikační systémy

Možnosti využití automatizovaných systémů pro zajištění informační podpory a řízení chodu podniku jsou široké. Různé oblasti činností v podniku vyžadují různý přístup.

Evidenční systémy

Cílem evidenčních systémů je poskytovat úplné a transparentní informace o vybraných oblastech podniku (např. sklad, personalistika, investice, účetnictví...). Nástroji evidenčních systémů je klasifikace, systematizace a normalizace dat.
Zavedením evidenčních systémů získáte jasný přehled o požadovaných oblastech.

Komunikační systémy

Cílem komunikačních systémů je zabezpečení rychlé, kvalitní a přesné komunikace. Nástroje komunikačních systémů jsou jednotlivé rámce a definovaná pravidla komunikace.
Zavedením komunikačních systémů zajistíte efektivní předávání informací uvnitř i vně podniku.

Administrační a řídící systémy

Cílem administračních a řídících systémů je automatizovaný management vybraných činností. Výhodou automatizovaného řídícího systému je jednoznačné zpracování řídících úloh na základě definovaných schémat. Zavedením řídících systémů docílíte standardizace a zefektivnění zejména opakovaných činností.

Systémy pro podporu rozhodování

Systémy pro podporu rozhodování představují vrcholové aplikace v architektuře informačního systému podniku. Cílem těchto systémů je poskytovat jinak těžko dostupné informace o dění podniku, které slouží jako podklad při rozhodovacích úlohách managementu. Zavedením systémů pro rozhodování získáte kvalitní podklady pro rozhodování.