Přeskočit na navigaci

Firemní portály

THINline » Informační systémy » Firemní portály

Firemní portál - integrovaný komunikační nástroj

Firemní portál představuje nejvýkonněší a zároveň nejelegantnější nástroj, který Vám Internet nabízí.

Co je firemní portál

Firemní protál je hlavní komunikační brána, která propojuje vnitřní a vnější prostředí podniku. Portál nabízí komunikaci pro zákazníky, partnery, dodavatele, velkoodběratele, externí uživatele, řadové zaměstnance i výkonné pracovníky.

Firemní portál je postaven na principu jediného zdroje informací, který v sobě integruje informace systémů podniku a osob, se kterými je podnik ve styku.

Výhody firemního portálu

Přednosti firemního portálu spočívají v přehlednosti, efektivnosti a automatizaci komunikace probíhající mezi podnikem a okolím. Mezi největší výhody patří:

  • Komplexní a úplný zdroj informací
  • Integrace podnikových a partnerských systémů (podnik - odběratelé, podnik - dodavatelé, atd.)
  • Transparentní nástroj sledování komunikace a hodnocení
  • Úspory z rozsahu a automatizace činností

Integrace portálu

Hlavní přidanou hodnotou portálu je jeho možnost integrace se systémy používanými v podniku i externími partnery podniku a celkové zefektivnění spolupráce těchto systémů.