Přeskočit na navigaci

Jak pracujeme

THINline » Informační systémy » Jak pracujeme

Postup naší práce

Máme vypracovanou a odzkoušenou metodiku práce.

Poznáme Vaše potřeby

Seznámíme se s Vašimi přáními a potřebami. Provedeme globální analýzu strategických cílů, taktického řízení a prostředí Vašeho podniku.

Navrhneme řešení

Analýzou zjistíme, kde jsou Vaše slabá místa a kde je prostor pro pokrok. Navrhneme Vám jednotlivé projekty pro zefektivnění a posílení slabých míst s transparentním přehledem přínosů a popisem zlepšení.

Implementujeme řešení

Pro zvolené projekty provedeme detailní analýzy a implementujeme navržené řešení. Při práci se důsledně zaměřujeme na procesní řízení ve Vašem podniku a optimalizaci hlavní procesní linie. Součástí našich řešení je aktivní pomoc při zavedení souvisejících změn ve vnitropodnikovém řízení a podnikové kultuře.

Hodnotíme, prohlubujeme, zefektivňujeme

Každé implementované řešení má stanovené metriky úspěšnosti, které pečlivě vyhodnocujeme a na jejichž základě navrhujeme další projekty pro prohlubování řešení a další zefektivnění.