Přeskočit na navigaci

Reference 2lf-univerzita-karlova

THINline » Reference » Univerzita Karlova

Univerzita Karlova

picture 1 picture 2 picture 3

Prezentace: www.lf2.cuni.cz/

Zadavatel: Univerzita Karlova, 2.lékařská fakulta
Realizace: 15.3.2006
Vývojový tým: Vedoucí projektu: Ing. Pavel Zedník
Grafik a kodér: Matěj Kloubek
Použité technologie: CSS, XHTML
Zadání: nový design pro 2. lékařskou fakultu, zpracování CSS a XHTML
Řešení: Při návrhu designu jsme vycházeli z konzervativních požadavků zadavatele a zároveň moderního a důstojného vzhledu. Zaměřili jsme se na přehlednost a použitelnost vzhledem k obrovskému rozsahu webu 2. lékařské fakulty. Výsledkem projektu byla kompletní sada XHTML šablon pro použití pro web.
Řešení: V této chvíli probíhá implementace dodaného designu na straně 2LF. Plánujeme spoluráci v oblasti rozvoje použitelnosti webu a auditu webu.

přehled všech referencí