Přeskočit na navigaci

Reference congress-prague-2008

THINline » Reference » Congress Prague '08

Congress Prague '08

picture 1

Prezentace: www.congressprague.cz

Zadavatel: Congress Prague s.r.o.
Realizace: 03/ - 05/2008
Vývojový tým: Projektový Manager: Ing. Martin Navrkal
Design: Matěj Kloubek
Kódování: Jan Bažant
Progrmování: Lukáš Němeček
Použité technologie:
Zadání: Vnést inovativní prvky do dobře fungujícího portálu. Zaměřit se na rozšíření původního designu v provedení 800x600px, analýza použitelnosti úvodní stránky portálu a úvodní stránky jednotlivých kongresových akcí.

Dále vymyslet grafické odlišení jednotlivých organizačních částí kongresu, tak aby byly rychleji identifikovatelné pro jednotlivé cílové skupiny(typu organizace, odborný program, sponzorství, registrace) i s ohledem na převzetí do tiskových materiálů kongresů.
Řešení: Pro redesign jsme zpracovali úvodní analýzu použitelnosti a revizi priorit jednotlivých prvků webu. Z výsledků analýzy jsme provedli přeuspořádání jednotlivých prvků a zpracování nové grafické podoby portálu .

Další práce pro tohoto klienta


přehled všech referencí