Přeskočit na navigaci

Reference czfcdb

THINline » Reference » CZFCDB

CZFCDB

picture 1 picture 2 picture 3 picture 4

Prezentace: www.czfcdb.cz

Zadavatel: Ústav zemědělské ekonomiky a informací
Realizace: Prosinec 2010
Vývojový tým: Vedení projektu: Ing. Jakub Smetana
Design: Radim Čermák
Kód: Jan Bažant
Programování: Lukáš Němeček
Použité technologie: PHP, MySQL, XHTML, CSS
Zadání: Vystavět on-line databázi složení potravin, která uživateli umožní získat informace týkající se složení potravin. V databázi bude možné vyhledávat a listovat několika způsoby. Data budou zpracována a dokumentována v souladu s požadavky mezinárodního standardu EuroFIR pro povinnou strukturu databáze, dokumentaci datových bodů a popis potravin pomocí speciálního tezauru LanguaL.
Řešení: Návrh české verze zohledňuje hlavní požadavek moderních on-line tabulek – přehlednou formou zveřejnit data o složení vybrané potraviny, ke každé hodnotě přiřadit citaci zdroje dat a zpřístupnit nástroje pro vyhledávání v databázi. Vyhledávání je možné podle názvu potraviny, podle abecedy, podle nutrientu a podle skupin. On-line verze je koncipována jako zdroj informací o složení potravin pro odbornou i spotřebitelskou veřejnost. Aplikace je přístupná v české a anglické verzi. Databáze splňuje mezinárodní požadavky standardu EuroFIR.

přehled všech referencí