Přeskočit na navigaci

Návrh webu

THINline » Webdesign » Návrh webu

Návrh webu

Navrhneme Vám web, který splní nejen Vaše představy, ale hlavně očekávání jeho uživatelů.

Návrh webu zpracujeme přesně dle Vašich potřeb, zjištěných analýzou webu. Díky dlouholetým zkušenostem umíme navrhnout web tak, aby byl úspěšný a Vy jste byli spokojeni.

Zaměřujeme se na úspěšnost webu

Úspěch Vašeho webu závisí na schopnosti oslovit a zaujmout.

Návrh webu provádíme tak, aby byl atraktivní, měl dobrý nápad a vyniknul mezi ostatními. Zaměřujeme se na efektivnost a výsledky webu.

Jsme systematičtí a kreativní

V návrhu webu zpracujeme všechny rozhodující oblasti webdesignu:

  • hlavní myšlenku a cíle webu,
  • konkurenční výhody a identifikaci příležitostí,
  • strukturu a obsah webu,
  • priority jednotlivých stránek webu a jejich uspořádání formou vizio-analýzy,
  • funkcionalitu a nástroje webu,